Skip to main content

Vi har automatiserte løsninger og tilgjengelige API for å håndtere adresser og leads. Vi kan ajourholde dine kunderegistre, filtrere ut på gitte kriterier og distribuere de riktige kontaktene for å annen aktivitet, som telefonsalg, dørsalg, eksport til fil.

Leads og adresser

  • Mottak av adresser gjennom API
  • Automatisk innlesning gjennom løsninger som ftp, epost, egen opplastning
  • Ajourhold av adressene
  • Filtrering og eksport

Vi kan koble oss mot ulike 3. parter for å holde lister ajour mot døderegister, flyttinger, telefonoppslag.

Ta kontakt dersom det kan være aktuelt for deg

Tilbake