Skip to main content

Fiko håndterer salgsprosesser i ulike kanaler!

Vi forenkler, integrerer, automatiserer og effektiviserer salgsprosesser!

API og Integrasjoner

Ha tilgang til alle datakilder fra ett sted!

Ordre og salgshåndtering

Hold kontroll på hele salgsaktiviteten din!

Leads og adresser

Ha riktige og oppdaterte kontaktdata.

Callsenter

Ring kundene dine med vårt effektive kontaktsenter!

Kartløsninger

Oppsøk kunden der hvor han er!

Automatiserte prosesser

La våre roboter gjøre de rutinemessige jobbene for deg!